Beste wensen voor 2013

Vandaag ga ik iers doen waarvan ik nooit gedacht heb dat ik dat zou kunnen doen. Ik ga mijn kinderen vragen morgen niet voor nieuwjaar te komen. Ik ga van bed naar bank en weer terug. Zorgen is er even niet bij. Donderdagavond is het begonnen en ik ben het zat! Bas was even op de chat, die weet het al. Martijn chat niet die bel ik straks even. Mijn nieuwjaars wensen zet ik hier alvast voor jullie.

            Klik

Weer ziek

Voor vandaag heb ik een actie waarbij ik zou helpen af moeten zeggen omdat mijn knie weer opspeelt. Ik loop niet lekker en het is pijnlijk. Nu merk ik dat ik ook weer ziek word. Het gezin van Bas is ziek geweest op Rik na. Rik is nu ziek. Ik was vanmiddag bij ze en ze hebben me lekker aangehoest. Mijn weerstand is niet hoog. De komende dagen houd ik me rustig. Ook wel eens fijn.
                                 

Kerstmis

Heb ik even mazzel. Ben ik even in de kamer bezig, gaat in de keuken mijn soep bijna over de rand van de pan. Druk, druk, druk... Maar ik ben nu bijna klaar. Over een paar uurtjes komen ze allemaal. Ik kan haast niet wachten om de snoetjes van mijn kleine Kids te zien, dat is altijd weer een feest! Het wordt vast fijn vandaag!
 
           

Stalletje

Stan was pas kleutertje. Nu is hij al negen jaar. Hij maakte op school een paar kerstspulletjes. Elk jaar is er vlak voor de kerstvakantie een kerstmarkt op school waar de spulletjes die de Kids maken verkocht worden voor een goed doel. De ouders komen natuurlijk kopen. Rik en Koen waren pas twee en een jaar toen. Dus bleef ik bij de kindjes en gingen papa en mama met Stan naar de kerstmarkt. Hij wilde een van de twee dingen die hij maakte aan mij geven. Ik kreeg het zelfgemaakte kerststalletje wat hieronder staat. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n prachtig stalletje gekregen!! Ik heb het nog. moet het morgen even pakken en neerzetten. Ik zet altijd Stan zijn stalletje sinds ik het heb.
 
                            

Vreugdeloos

Wat kunnen sommige mensen toch vreugdeloos zijn. Ik liep terug met mijn boodschappen. Ik haalde een mevrouw in, blijkt ze op de hoek bij me te wonen. Jaren niet meer gezien, haar man wél af en toe. Zegt ze 'Je hebt toch geen drukke kerst, h...é?' Zeg ik 'Ze komen allemaal eerste kerstdag.' 'Oh da's wel erg druk.' Ik zeg 'Da's juist leuk. Ik heb ook drie kleinzoontjes en ik ben blij dat ze komen.' Ze heeft veel meer kinderen en kleinkinderen als ik. Is wel wat ouder maar ik snap zoiets niet. Mijn 'accu' loopt op : Mogen zijn zoals ik ben. Dat op de eerste plaats. Een ander mag van mij ook zijn zoals hij of zij is. Een beetje warmte, een beetje vriendelijkheid en een beetje begrip, en ik ben dik tevreden :)).Meer weergeven
                      Foto: Wat kunnen sommige mensen toch vreugdeloos zijn. Ik liep terug met mijn boodschappen. Ik haalde een mevrouw in, blijkt ze op de hoek bij me te wonen. Jaren niet meer gezien, haar man wél af en toe. Zegt ze 'Je hebt toch geen drukke kerst, hé?' Zeg ik 'Ze komen allemaal eerste kerstdag.' 'Oh da's wel erg druk.' Ik zeg 'Da's juist leuk. Ik heb ook drie kleinzoontjes en ik ben blij dat ze komen.' Ze heeft veel meer kinderen en kleinkinderen als ik. Is wel wat ouder maar ik snap zoiets niet. Mijn 'accu' loopt op : Mogen zijn zoals ik ben. Dat op de eerste plaats. Een ander mag van mij ook zijn zoals hij of zij is. Een beetje warmte, een beetje vriendelijkheid en een beetje begrip, en ik ben dik tevreden :)).

Dag van de uitsluiting

Zaterdag 15 december j.l. werd er op het 18 Septemberplein in Eindhoven een Wake gehouden door 'Vluchtelingen in de knel.' Een paar mensen van de SP in Eindhoven waren er ook bij. Anke van Hest (afd. voorzitter) had me gevraagd foto's te maken en dat deed ik. U kunt het fotoboekje  HIER bekijken.

Het is goed dat we stil staan bij mensen die het veel slechter hebben dan wij. Ondanks de recessie hebben wij het veel beter dan bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij hebben niets. Ze zijn nergens welkom, worden behandeld als vuil en opgejaagd als vee. Nee dat laatste is niet waar. Vee wordt bij ons goed behandeld. Anders komt de dierenbescherming in actie! Elk mens is waardevol! Ieder mens moet met respect behandeld worden. Maar dat gebeurt niet. Ons asielbeleid klopt voor geen meter! De regering stelt niets voor! Hieronder schrijft Willem waarom het belangrijk is solidair te zijn met uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees hier wat hij schrijft:

Willem Nass maakte een VIDEO  van koor "'t Lopend vuurtje" wat toepasselijke liederen zong. Willem schreef ook onderstaande tekst:

Gepubliceerd op 15 dec 2012 door Willem Nass

De dag van de uitsluiting op 15 december 2012 was een protest tegen de manier waarop uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland worden behandeld. Het gaat hier om mensen die uit landen als Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Algerije e.d. naar Nederland zijn gekomen om bescherming te zoeken tegen vervolging en geweld in hun land van herkomst. Nadat zij in Nederland zijn afgewezen en uitgeprocedeerd, moeten zij officieel terug naar hun land van herkomst. Dat zij er niet in geslaagd zijn voldoende te bewijzen of hard te maken dat in hun land vervolging dreigt, betekent allerminst dat zij veilig kunnen terugkeren. Een uitgeprocedeerde asielzoeker is dan ook vaak radeloos. Daarnaast werken de landen waar de asielzoekers vandaan komen vaak niet mee aan terugkeer. Dat is wel te begrijpen, want de regimes hebben als iemand over mensenrechten begint, natuurlijk liever dat de vinger naar Nederland wijst dan dat die naar hun eigen land wijst. De praktijk is dat ze dan op straat komen te staan. Ze verblijven hier dan illegaal. In veel gevallen verblijven zij afwisselend een tijd in een detentiecentrum in vreemdelingenbewaring en op straat. Doel van de vreemdelingenbewaring is dat zij vanuit de inrichting waar zij verblijven, op het vliegtuig gezet worden naar hun land van herkomst. Als dat niet lukt komen zij daarna weer op straat te staan. Ze zijn dan nog steeds illegaal. Ze mogen niet werken, kunnen geen uitkering krijgen en ook in huisvesting is niet voorzien. Als in een bedrijf bijvoorbeeld door de arbeidsinspectie wordt geconstateerd dat een illegaal verblijvende vreemdeling aan de verkeerde kant van de toonbank zit, wordt gesteld dat hij werkend is aangetroffen en wordt aan de illegale "werkgever" een boete van 4000 euro opgelegd. In sommige gevallen, als het gaat om een kleine zelfstandige kan hierdoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komen. Met name winkels van immigranten, tropische winkels e.d. lopen een risico. Voor zover bekend zouden deze sancties het komende jaar verder omhoog gaan. Hoe ze moeten eten is hun probleem. Uiteraard vergroot dit het gevaar dat zij in de criminaliteit terecht komen of zich aan strafbare feiten schuldig maken. Sommigen zijn bovendien ongewenst verklaard, bijvoorbeeld als zij zich aan een winkeldiefstal schuldig hebben gemaakt. Als zij ongewenst verklaard zijn, levert het enkele verblijf in Nederland al een strafbaar feit op. In de praktijk heeft dit weinig betekenis: boetes kunnen zij toch niet betalen en de vreemdelingenbewaring biedt ook zonder deze strafbaarstelling al de mogelijkheid ze geruime tijd in een detentiecentrum op te sluiten. Om diezelfde reden heeft ook het plan om illegaal verblijf strafbaar te stellen, weinig betekenis .Dit is symboolpolitiek. Het lost geen enkel probleem op en zal hoogstens tot gevolg hebben dat er naast de al bestaande problemen nog een probleem bij komt.

Zie ook http://www.vluchtelingenindeknel.nl/2012/11/dag-van-de-uitsluiting-wake-15-de...


Tekst van het lied wat  " 't Lopend vuurtje' zong.

IN EUROPA LAG MIJN HOOP,
WEG VAN OORLOG EN VERKRACHTING
IN MIJN LAND KON IK NIET WONEN
DOOR GEWELD EN MASSASLACHTING
NEE IK MAG HIER NIET WONEN
KANSLOOS BEN IK HIER GESTART
IK DURF MIJ NIET TE VERTONEN
MIJN BESTAAN IS HARD
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
UITGEPROCEDEERD EN BANG
ZONDER PASPOORT ZONDER RECHTEN
IK DWAAL DOELLOOS DOOR DE STRATEN
OVERLEVEN MOE VAN VECHTEN
NEE IK MAG HIER NIET WERKEN
IK KLUS BEHOEDZAAK WAT ZWART
IK LAAT MIJN ELLENDE NIET MERKEN
NIEMAND KENT MIJN HART
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
OH WAAR KAN IK NU NOG NAAR TOE
IN DIT RECHTSSYSTEEM GEVANGEN
BEN IK NU TOTAAL VERLOREN
RECHTELOOS MAAR VOL VERLANGEN
NEE IK MAG HIER NIET BLIJVEN
STA OP STRAAT BEN VERWARD
DIT IS MET GEEN PEN TE BESCHRIJVEN
NEDERLAND VERSTART
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
OPGEPAKT EN IN DE CEL
BEIDE HANDEN VASTGEBONDEN
VLUCHTELING EN IN DE KNEL
WORDT MIJN BASISRECHT GESCHONDEN
NEE IK WIL NIET GAAN HATEN
VRIJHEID IS BITTERE SMART
IK VOEL ME ZO VERLATEN
ZET MIJ NIET APPART

Alvast

Ik wens jullie alvast:

           Klik

Voor Saskia

Soms


Soms hé, soms ben ik zo slim. Zoek ik me een ongeluk naar mijn gitaarboeken. Weet zeker dat ik ze niet weggedaan heb. Ze moeten hier in de kamer liggen, ook dat weet ik nog. Spittenspitten. Liggen ze zo voor het grijpen, bij mijn boeken :)) Ik vond het al zo raar dat ze onvindbaar waren. Martijn is ziek, zoon van zijn moeder :(( 'Ik heb zaterdag op mijn wenkbrauwen gespeeld, Mam' :)) Bovendien, allemaal kerstoptredens tussen nu en kerst. Ik ga gewoon alvast bekijken of het lukt. Ben nog niet alles vergeten, dat kan haast niet. Maar omdat het niet alleen mijn middelvinger is maar ook mijn pink en pols die na mijn bilateraal bandje fractuur gebroken waren (april is een slechte maand voor mij als ik iets breek is het in april) begin ik weer helemaal vooraan met gitaarspelen. Met het eerste gitaarboek van Ilja Croon. Een heel goed systeem om te leren spelen. Ik moet gaan bekijken of het nog kan en wat er nog mogelijk is.
 
                                              

Alhambra 3C

Ik stofte mijn 'Alhambra' af en kreeg een idee. Ooit wilde ik de groenbak buiten zetten. Die was nogal zwaar. Hij trok me naar beneden en mijn linkerhand klapte er onder. Toen ik weer opkrabbelde, miste ik de onderste helft van mijn linkermiddelvinger! Het is zo raar: Je ziet dat je een stuk vinger mist. Je schrikt niet eens (van de klap denk ik ) Nee, je gaat gewoon zoeken! Natuurlijk vond ik niks. Hij zat naar onderen geklapt, tegen de binnenkant van mijn hand. Ook dan schrik je niet. Je constateert alleen dat het zo niet hoort en dat je naar het ziekenhuis moet!! Daar bleek dat mijn bilateraal bandje kapot was. In het gips mocht ik naar huis, het bandje was gemaakt. Maar ik mocht die vinger weken niet bewegen want dan zou het niet aan elkaar groeien. Erg moeilijk voor een beweeglijk mens als ik ben! Ik ben lang bezig geweest met gips, ziekenhuisbezoek en fysio! Ik zou weer gitaar kunnen spelen, was me verteld. Dat was het eerste wat Martijn me vroeg, na gevraagd te hebben hoe het met me ging ;)) 'Kun je straks weer gitaar spelen, Mam?' Ik kreeg les van hem, hij is gitarist. Ik stelde hem gerust, ik zou weer kunnen spelen. Later moest hem vertellen dat ik geen gitaar meer zou kunnen spelen. Revalideren ging als een speer. Tot er nieuw bot gevormd werd aan weerskanten van waar het bandje kapot geweest was. De beweeglijkheid van mijn vinger werd beduidend minder.

Zojuist stofte ik nijn gitaar af, voelde weer hoe hij in mijn handen ligt, en kreeg weer zo’n zin. Ik belde Martijn en vroeg hem of hij eens wil komen en wil kijken OF er nog iets mogelijk is wat gitaarspelen betreft en WAT er nog mogelijk is. Martijn kreeg mijn 12 snarige Fender, mijn akoestische Basgitaar en mijn Country gitaar. Plus al mijn gitaarhoezen. Als ik op mijn wolkje zit is mijn Alhambra voor hem. Tot die tijd bespeelt hij hem als hij hier is en blijft hij hier! Ik wil een soort van 'gehandicapt' gitaarles. Niks forceren dan ben ik nog verder van huis. Gewoon kijken of het gaat en tot wanneer het gaat. Tusssen niks en een beetje ligt een stuk weg wat ik wil gaan ontdekken. Mijn linker middelvinger kan n.l. nog maar voor de helft buigen en om de snaren op de toets van mijn gitaar goed te kunnen indrukken, en dus mooi geluid te kunnen krijgen, heb ik alle vijf mijn vingers nodig. Martijn wil in elk geval een keer komen kijken of er iets mogelijk is en wat er mogelijk is!!

                 

Cadeaulijstje Kerst

Sinds mijn oudste kleinzoon er is, wilden zijn ouders graag dat er sint cadeautjes bij de ene oma zijn en kerstcadeautjes bij de andere. Ik ben de kerstoma. Mij maakt het niet zoveel uit, cadautjes met sint of kerst. Als we maar samen zijn, DAT is belangrijk! Eigenlijk is kerst voor mij het Geboortefeest! Ik moet een cadeaulijstje maken. Zijn we knap laat mee, ik weet het. Een ergernis van ieder jaar voor mij, ik weet het. Maar je hebt nou eenmaal met anderen te maken, ik weet het ;(( Dus probeer ik een lijstje te maken. Kom ik toch weer uit op mokjes of schaaltjes of wat dan ook van het servies van Janneke Brinkman. En ik heb, politiek gezien, zo'n hekel aan haar echtgenoot. Maar dat heeft niks met de mokjes te kamen!

Martijn had een prachtgedicht voor me, vorig jaar, Hij schreef:

De Noordpool kerstmis 2011

Mieke is altijd in de weer, en favoriet is de PC,
een blogje hier, een blogje daar en voor sommigen wel twee!
Blogs en websites bouwen is haar dan ook wel toevertrouwd,
ze kan zo de ITC in, ook al is ze daarvoor wat te oud.
Gaat het bouwen van sites haar vervelen, dan is er tot haar pret,
altijd nog het goeie, oude internet!
Maar zelfs Mieke kan niet op de PC, twenty-for-seven,
ontspannen moet ook op zijn tijd, lang of FF.
Wat is er dan fijner dan koffie of thee,
als je het dan nog ergens in kunt doen ben je helemaal tevree!
Een andere hobby is Janneke, als Mieke denkt: Nu is het welletjes“,
Janneke wie? Brinkman natuurlijk, van Elco (én de aquarelletjes!)
Elco zat destijds in de politiek, en had voor Janneke weinig tijd
daarom ging ze schilderen, uiteraard niet tot Mieke’s spijt!
Janneke schildert serviezen, met bloemetjes en plantjes,
hiervoor wrijft Mieke zich vaak in de handjes.
Janneke heeft ook een kerstservies uitgebracht, dus Mieke mag hopen,
dat ze straks een grotere servieskast moet kopen!
Dan kan Mieke, na het heksen,
met een kopje thee relaxen.
Zo krijgt Mieke aan 't hart geen klacht,
en wordt ze misschien wel honderd-en-acht!
Misschien wel zo oud als de Kerstman, mag hij hopen,
dan kunnen ze samen over de daken lopen.
De Kerstman wenst je veel plezier, en is volgend jaar weer hier.
 
                  

Kerstboom

Ik heb de kerstboom zojuist gezet. De kabouters doen het niet tenslotte. Zoals ieder jaar was ik weer met de lichtjes aan het donderen. Kerstboomlichtjes en ik ? Geen match! Ik ken mensen die, met hun ogen bijna dicht, kijken en kijken. Je moet een 3-hoek zien, dan hangen de lichtjes goed. Ik kan dat niet. Ik krijg daar jeuk van! Ik vlam ze erin en zo moet het dan maar. Ik heb heel veel geduld voor heel veel zaken, maar niet om elk grassprietje in de tuin (ik heb een buurvrouw gehad die dat deed) dezelfde kant op te hebben, de kerstboomlampjes helemaal symetrisch... Ik heb nooit een keurig symetrisch boompje, mijn kids wél. Ik heb nooit een piek boven in mijn boompje, maar een metalen rendier. Dat vind ik nou eenmaal leuker ;) Verschil moet er zijn. Omdat ik een allergisch astma heb, heb ik al jaren een kunstboom. Ik wil veel liever een échte maar krijg al jeuk als ik naar een echte kijk. Kom ik er per ongeluk aan, krijg ik rode vlekken die jeuken en dat is geen pretje. Je hoeft dus maar weinig te doen om me rode vlekken te bezorgen :)) Maar de boom staat, en daar gaat het om.

Weer ziek

Om 22u00 lag ik in bed. Slapen lukt niet. Koorts, weer koorts en flink keelpijn.'t Lijkt verdorie wel of ik grossier in koorts. Ik ga me als kacheltje verhuren aan de hoogst biedende! Het erge is dat het koor waarvan Martijn combo gitarist is, zaterdagavond een "December uitvoering" geeft. Als het zo blijft is Mam Mieke er niet bij. Dat vind ik rot voor Martijn. Ik belde hem straks om hem vast voorzichtig voor te bereiden. Hij zei hardnekkig "Tot zaterdag, Mam." Wishful thinking? We gaan het zien. Nu is het net vrijdagmorgen heeeel vroeg, dus ik heb nog even. Ik ga het zo weer eens proberen in bed.
                                           

Duf

Ik ben wel meer duf als ik opsta na heel weinig of heel slecht slapen, maar dit slaat alles. Vannacht had ik allebei. Na een heel leuke 40 jarig SP afd. Eindhoven viering ging ik om half 2 naar bed. Ik moet altijd nog even bijkomen, even alles overpeinzen voor ik kan gaan slapen. Dit gebeurde gedeeltelijk achter mijn computer. Later ontdekte ik op het klassieke muziekkanaal wat UPC tegenwoordig ook heeft, een klarinetconcert van mijn grote vriend WA Mozart ;)) Ja en toen was ik verkocht. Ik hou zo van zijn muziek, het is zo ongeveer het allermooiste wat er bestaat. Ik was helemaal ontspannen, dacht 'Gauw naar bed, ik slaap zo.' Misvatting ;((! Om half 4 nog wakker. Staat Bas in mijn mailbox. Kaspersky is verlengt. Ooit had ik Norton. Pascal (vriend Bas) zei me dat Kaspersky beter is dan Norton, ik geloofde hem niet :)) UIteindelijk moest ik een nieuw antivirus programma op mijn computer hebben en Norton was weer veel duurder geworden. Bas vertelde dat hij iets voor me had, als ik dat wilde. Hij heeft Kaspersky voor 3 computers. Zijn gewone p.c. en zijn laptop. Dus was er één licentie over. Die heb ik! Voor 3 computers ben je € 60 kwijt. Ik ga direcht mijn gedeelte overmaken. €20 is niet duur voor een jaar bescherming. Dit doen we nu voor het 4e jaar al zo. Dus, ik zou mijn licentie even gaan verlengen. Het ging niet, wat ik ook probeerde, het ging niet. Ik doe het al jaren maar ik kreeg steeds een foutmelding. Dus belde ik Bas. Die zei dat ik 'heel duf' klink. Hij vroeg of ik achter de computer zat. Viel zichzef in de reden met 'Moet wel, want: wanneer niet? Jij zit er nog meer achter dan ik' Dat klopt wel want hij moet ook werken, veel werken en ik niet meer. Hij vertelde me wat ik moest doen. Appeltje-eitje. Als ik niet zo duf was geweest was ik er zelf opgekomen, want ik wéét hoe het moet, ik kwam er alleen even niet op. Hopenlijk trekt de mist (ik heb alleen cola gedronken gisteren, van iets anders sta ik zo op mijn kop tegenwoordig, en dan toch zo duf?) zo op. Vanmiddag moet ik in de vooruin rechte takken die altijd vanuit het midden in mijn kurketrekker hazelaar opgroeien, wegknippen. Waarom die dingen daar altijd groeien? Geen idee! Als de hazelaar volop in de bladeren zit, kan ik er niet bij. Daarom haal ik ze weg als de blaadjes er af zijn.
 
 

40 jaar SP afdeling Eindhoven

Vanavond vieren we feest :)) De SP bestaat 40 jaar dit jaar en afdeling Eindhoven ook! We gaan dat vieren vanavond met o.a. politiek café weSP waaraan ook Emile Roemer deelneemt. Ik heb er zin in.

Van het weblog van Anke van Hest afdelingsvoorzitter SP Eindhoven haalde ik dit:

Emile Roemer komt naar EindhovenTussen alle bedrijven door zijn we bezig om een jubileum te organiseren. Want SP EHV bestaat 40 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Bij zo’n feestje hoort een speciale gast: Emile Roemer. Hij is een van de gasten van onze feestelijke weSP. Verder sluiten er twee oud gediende aan: Paulus Jansen (lang afdelingsvoorzitter geweest) en Bas van Kent (raadslid geweest). Heb je zin om hierbij te zijn: het is op vrijdag 30 november van 20.00 toto 22.00 uur in Carte Blanche. Iedereen is welkom.


Op de website van SP Eindhovewn staat het volgende:

De SP 40 jaar actief in Eindhoven!

Dit jaar bestaat de SP in Eindhoven 40 jaar. In die tijd zijn we uitgegroeid tot een partij die niet meer weg te denken is in de Eindhovense politiek.

Vanaf 20.00 uur is er een extra feestelijke en muzikale politiek café weSP met bekende en minder bekende gasten. Voor aanvang en tussentijds is er een optreden van Denvis!

Gespreksleider Hans Horsten gaat in gesprek met Emile Roemer de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.

Verder komen er 2 andere gasten aan het woord, die in vroegere tijden actief waren in Eindhoven en nu in Den Haag werken: Paulus Jansen (SP Tweede Kamerlid en vroeger voorzitter van afdeling Eindhoven) en Bart van Kent (SP fractiemedewerker Tweede Kamer en vroeger raadslid in Eindhoven).

WeSP is van 20 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. Vanaf 19.45 is de zaal open. Tussentijds zorgt Denvis voor gezellige live muziek.

 

Leuke dag

Ik had een leuke dag vandaag :)) Bas vanochtend vroeg aan de telefoon: "Mam, ben je al "decent" ?" Ik zei "Nee, maar dat kan ik zo veranderen." Hij wilde naar Ikea "Een magnetron scoren (die is kapot) Ik blijf daar geen uren rondsjouwen, ik zeg het maar vast. Als je meewilt pik ik je zo op, bel Taxbus voor heen maar vast af." Leuk, zo met mijn zoon alleen op stap :)) Hij heeft een mooie magnetron gekocht. Een inbouw, ziet er uit als de oven. Blije kinderen toen ze uit school kwamen. "Je bent er weer, oma. Fijn." "Gaan we een spelletje doen? Heb jij een spelletje meegebracht?" Daar moet ik volgende week aan denken, nu had ik weinig tijd voor we weggingen vanmorgen. Papa speelde ook mee. Mens erger je niet. Op een gegeven moment zei mijn zoon tegen een zoontje "Als je nou niet ophoudt met miepen, tik ik je direct tegen je plaat." Ik dacht: Is dit mijn zoon? Maar het zoontje keek papa aan en zei "Oké, Pap."
Hij weet dus hoe het bedoeld wordt :))) Taxbus was een beetje laat om me op te halen. Ik zei: "Misschien word ik wel niet opgehaald." "Dat is juist fijn, zei oudste. Dan kom je lekker bij mij slapen oma, want ik heb een groot bed." Dat vonden we allebei een goed plam. Maar Taxbus kwam toch :(( Ik ben net weer thuis, de oven staat aan. Ik eet een 4 kazen pizza, heb geen zin om te koken. Mag best voor een keertje, vind ik.
 
                                       

Liefde installeren

Liefde installeren.

Helpdesk: Goede morgen mevrouw, waarmee kan ik u van dienst zijn?

Klant: Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu LIEFDE gaan installeren. Kunt u me daar stap voor stap bij helpen?

Helpdesk: Ja zeker kan ik dat, bent u er klaar voor?

Klant: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Wat moet ik eerst doen?

Helpdesk: De eerste stap is het openen van uw HART. Weet u waar HART zit, mevrouw?

Klant: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden OUD-ZEER.EXE, LAGE-ZELFWAARDERING.EXE, WROK.EXE en WREVEL.COM uitgevoerd.

Helpdesk: Geen probleem. OUD-ZEER.EXE wordt geleidelijk wel door LIEFDE gewist uit uw huidige besturingssysteem. Het kan zijn dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het andere programma’s ongemoeid. LAGE-ZELFWAARDERING.EXE wordt op den duur wel door een module van LIEFDE overgeschreven die HOGE-ZELFWAARDERING.EXE heet. Maar WROK.EXE en WREVEL.COM moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma’s kan LIEFDE niet goed worden gïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten, mevrouw?

Klant: Ik weet niet hoe dat moet. Kunt u me daarbij helpen?

Helpdesk: Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik op VERGEVING.EXE. Doe dat net zolang tot WROK.EXE en WREVEL.COM helemaal zijn gewist.

Klant: 0.K. dat is gebeurd. Nu is LIEFDE vanzelf gestart. Is dat normaal?

Helpdesk: Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de levensduur van uw hart. Krijgt u die melding?

Klant: Ja, die zie ik. Is LIEFDE nu helemaal geïnstalleerd?

Helpdesk: Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar basisprogramma’s heeft. U moet de andere HARTEN aansluiten voor de programma-uitbreidingen.

Klant: Oei, ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen?

Helpdesk: Welke foutmelding?

Klant: Er staat FOUT 412 - PROGRAMMA WORDT NIET UITGEVOERD OP INTERNE COMPONENTEN. Wat wil dat zeggen?

Helpdesk: Geen zorgen, mevrouw. Dat is een probleem dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat LIEFDE is ingesteld, om op externe HARTEN te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen HART draait. Het ligt nogal ingewikkeld maar in lekentermen wil het zeggen dat u pas aan LIEFDE voor anderen toekomt als u eerst LIEDFE voor uw eigen computer draait.

Klant: Wat moet ik dan doen?

Helpdesk: Kunt u de directory ZELF-AANVAARDING openen?

Klant: Ja, die heb ik.


Helpdesk: Mooi zo. U wordt er echt goed in.

Klant: Dank u.

Helpdesk: Graag gedaan. Klik op de volgende bestanden en kopieer die naar dedirectory MIJN-HART: VERGEEF-JE-ZELF.DOC.KEN-JE-WAARDE.TXT en ERKEN-JE-BEPERKINGEN.DOC.
De computer zal alle bestanden overschrijven die problemen geven en programma’s met fouten verbeteren. U moet ook OVERDREVEN-ZELFKRITIEK.EXE uit alle directory’s wissen en dan de prullebak leegmaken, zodat u zeker weet dat het programma voorgoed verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

Klant: Zo, da’s gebeurd. Hela! Mijn HART loopt vol met nieuwe bestanden.
 GLIMLACH.MPG draait nu op mijn beeldscherm en geeft aan dat VREDE.COM en TEVREDENHEID.CO in mijn HART worden overschreven, is dat normaal?

Helpdesk: Dat gebeurt wel eens, ja. Voor sommigen duurt het een tijdje, maar op den duur worden alle programma’s geladen. Maar, alles op zijn tijd. Dus LIEFDE is nu geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aankunnen. 'k Heb nog één ding voordat ik ophang.

Klant: Ja?

Helpdesk: LIEFDE is een gratis programma. Zorg ervoor dat u het programma en de modules ervan geeft aan iedereen die u maar tegenkomt. Die geven het dan weer aan anderen en van hen krijgt u dan weer soorgelijke andere mooie modules.

Klant: Dat zal ik doen. Bedankt voor uw hulp!


                 

Dagje weg

Vandaag was ik een dagje weg. Naar mijn vriendin. Niks spannends, heel vertrouwd. We kennen elkaar al 50 jaar! Koffie drinken, kletsen veel kletsen, stukje wandelen. Ze woont in een mooi dorp. We spitten diep in onze gesprekken, hebben allebei veel meegemaakt. Kennen elkaar door en door. Gewoon een dagje weg, niks spannends. Maar wat was het fijn :))
 
 

Mijn Katten

Ik zou zo graag...Voor mijn part op mijn knieen naar het asiel kruipen en dat is een end, geloof me. Kat Willem is nu een jaar of 18 dood, hij kreeg epilepsie en op een gegeven moment ging het niet meer. Hij was pikzwart en heel fel. Ik heb hem in het asiel gehaald. Ik wil dieren die daar verblijven, graag een kans op een thuis geven. Toen haalde ik Mickey. Echt mijn katje, zo lief was hij. Hij w...
as zwart met wit, had en zwarte vlek op zijn wang en was erg klein voor een volwassen kater. Zijn alvleesklier werkte niet goed. Hij kreeg speciaal voer en Prednison. Ik heb hem lang mogen hebben. Op 28 oktober j.l. was hij twee jaar dood. Toen ik Mickey een paar jaar had, kwam er een kalf van een kat (6 kilo) schuilen in mijn voortuin Op een gegeven moment ben ik begonnen met hem een keer per dag te voeren. Het beest had ook honger, toch? Hij ging me vertrouwen en ik kon hem pakken. Hij was van mij :)) Jeroen noemde ik hem. Hij was ook zwart wit, met rond zijn ene oog een grote zwarte vlek. Mijn Panda kat!! Het wit van Jeroen’s vacht was gelig en zijn vacht was knoerthard. Hij had heel lang gezworven. Hij had chronische bronchitis waarvoor hij Prednison (wat breed inzetbaar is in de diergeneeskunde) en een longverwijder kreeg. Ook had hij dikwijls een penicillinekuur nodig. Jeroen is ingeslapen op 17 april j.l. Met mijn longfunctie gaat het een stuk beter volgens de uitslag van mijn longfunctie onderzoek. Zelf merk ik daar weinig van. Ik zou dus ZO graag... maar het is het domste wat ik zou kunnen doen. Ik heb ook astma tenslotte. Op het fotootje links Jeroen en rechts Mickey :)) Gelukkig kan ik bij Bas en Eefje Bram en Poezewoesje aaien.
 
 

Sint en Kerstman

Bas vertelde me dat Stan niet meer in sinterklaas en de kerstman gelooft. Hij zit in een combi klas en hoort bij de jongste groep  De kinderen van de oudste groep geloven niet meer, dus kregen de ouders van de jongsten het advies op hun kind op de hoogte te brengen.

Eefje hakte de knoop door en vertelde het aan Stan. Die vroeg toen of sinterklaas in de tweede wereldoorlog gesneuveld was :))) Bij geschiedenis zijn ze daar mee bezig. "Nee" zei Eefje, "dat is al veel langer geleden."  "Wie koopt dan de cadeautjes?"  vroeg Stan. "Wat dacht je van papa en ik, de oma's en de ooms?" vroeg Eefje. "Heeft sinterklaas ruzie met de kerstman?" vroeg Stan toen, "of bestaat die ook niet?" "Nee,"zei Eefje "Dat is hetzelfde als met sinterklaas." "Dus, papa en jij en oma Ilse en oom Tijn kopen cadeautjes met sinterklaas, en papa en jij en oma Mieke en oom Martijn met kerstmis?" vroeg Stan toen. "Ja,"zei Eefje, "zo is het."

Gisteravond wilde hij wél met zijn broertjes naar het sinterklaasjournaal kijken. Op een gegeven moment keek hij opzij naar papa "en toen kreeg ik een vette knipoog," vertelde Bas. Niks wereldschokkends natuurlijk maar ik ben zijn oma. Ik ben helemaal vertederd!! Ik weet het wel, ik kan hem niet klein houden, dat zou ik ook niet willen. Maar het gaat zo verschrikkelijk hard. Hij is zo zelfbewust al, soms weer heel klein, lijkt het. Maar als ik hem zie met zijn stralende ogen, met zijn bos krullen met heel zijn bravour en toch weer niet... Het is zo heerlijk om oma van drie dondersteentjes te mogen zijn :))

        

Vanmiddag

Zo direct ga ik naar mijn 3 musketiertjes. Ik heb al een spelletje uitgezocht en iets lekkers in mijn tas gestopt :) Als ik per ongeluk hetzelfde spel meebreng als wat ze zelf hebben, willen ze toch met mijn spel spelen. Spelletjes van een van de oma's zijn blijkbaar veel leuker ;))

                                                  

Prik perikelen

Flinke blauwe plek in de holte vam mijn arm, pijn in mijn hele rechterarm. Vanmorgen al vroeg ging ik op pad. Ik moest vanaf gisteravond 11 uur nuchter zijn, dat was ik dus. Met de brief die mee moest en ochtendurine op naar het gezondheidscentrum. Er is bloed afgenomen, en ik kreeg mijn griepprik. Vandaar de pijn. Martijn had me gewaarschuwd, hij heeft een paar dagen een zere arm gehad. Had zich expres links laten prikken zodat hij gitaar zou kunnen spelen als het tegenviel. Ik laat het altijd rechts doen, omdat ik linkshandig ben. Niet alleen wat betreft mijn politieke overtuiging dus :)) Prikken op zich is geen punt. Maar soms brandt de vloeistof die in je arm gaat. Soms heb je een paar dagen een zere arm. Heel soms heb je nergens last van. Afhankelijk van het spul van in het vaccin zit. Ik hoor regelmatig iemand toeteren van "Die troep niet in mijn lijf." Maar ik heb weinig keus. Ik ben al zo gevoelig voor een virus en als ik de influenza zou gaan krijgen waartegen ik nu ingeent ben, heb ik een heel groot probleem zonder vaccinatie! Ik heb én astma én behoor door mijn leeftijd bij de risicogroep. Dubbel risico dus.
 
Elly belt me als de uitslag van wat voortaan 1 keer per jaar moet gebeuren in het kader van een nieuw programma waarbij alle mensen die tot een bepaalde risico groep behoren 1 keer per jaar gescreend gaan worden. Een "Cardio vasculair" onderzoek heet dat. Mijn bloeddruk is een beetje te hoog, pieter zei me destijds dat het niet veel is, "Maar te veel om niet te behandelen mieke. Ik geef je dus een licht medicijn daarvoor." Ik ging vragen over hoe lang ik ongeveer zou kunnen bellen om te vragen naar de uitslag. Zei Elly: " Ik bel jou wel, Mieke." Ik ken haar al zolang, ben ook nog een aantal jaren voorzitter van de patientenwerkgroep in mijn gezondheidscentrum geweest. Dus ze kennen mij ook bijna allemaal. Ik wacht het even af. Met mijn knie gaat het al wat beter. Bewegen doet niet meer zo zeer, fietsen en op en afstappen gaat ook wel. Ik heb er dus niks over gezegd, vanmorgen.
MaandagVanmiddag moet ik op de fiets en ik hoop dat dit gaat lukken. Mijn boeken moeten terug naar de bieb en ik wil ook graag nieuwe uitzoeken. Het probleem is dat ik sinds gisteren veel pijn heb. En nu loop ik moeilijker. Om te fietsen zal ik mijn knieen toch een beetje soepel moeten kunnen buigen. Was ik maar zo mobiel als het dametje op het plaatje. Woensdagochtend moet ik nuchter naar mijn gezondheidscentrum met ochtendurine en om bloed te laten prikken. In het kader van de "periodieke controle van de cardiovasculaire dienst" oftewel voor mij een verhoogde bloeddruk die toevallig naar buiten kwam toen ik in april 2009 aan mijn gebroken pols geopereerd moest worden, daarvoor omdat ik boven de 50 was, een hartfilmpje en alles wat daarbij kwam, moest laten maken, voor ik geopereerd mocht worden. Sinds kort is er een protocol ontwillekeld waarbij mensen die een bepaald risico kunnen lopen, 1 keer per jaar gescreend worden. Uit de uitslag van bloed en urine kan een verder behandelplan worden gemaakt. Ik mag dus woensdag. Ik kreeg een brainwave, belde de ass. van mijn lijfarts omdat ik mijn griepprik nog niet heb kunnen halen i.v.m. niet fit zijn. Aansluitend op het lab. bezoek ga ik hem woensdag krijgen :))

En toen ging het fout! Naar de bieb fietsen ging wel. Boeken terug brengen en nieuwe uitzoeken? Geen punt. Toen ik weer op mijn fiets stapte om naar huis te gaan, knakte er iets aan de achterkant van mijn been ter hoogte van de knie die zo zeer doet. Ik kon met veel moeite op de been blijven, huilend van de pijn. Op de fiets komen lukte niet meer. Ik heb dat hele end moeilijk lopend naar huis afgelegd. Ik wacht het even af, woensdag moet ik naar mijn gezondheidscentrum. Als het nodig is vraag ik naar mijn huisarts Ik voel me net Jodocus Kwak :(( Swingen zit er voorlopig niet in, maar dat was ik toch al niet van plan. Fijn is dat ik lekker kan lezen. Ik heb veel mooie boeken gevonden :)))


Zorg ...

Ik spring weer eens van de ... juist ja ;) Daar ben ik goed in. Al weer een week beroerd, een huis en tuin die schreeuwen om aandacht. En die aandacht moet van mij komen. Nou heb ik het nog niet eens over op mijn buik met heel erg oude kleren aan, op de verhoging van de vijver liggen om troep (er is opeens ook veel alg) uit mijn vijver te halen. Het water is al zo koud, mijn gewrichten doen al zo zeer altijd. Ik sta dus niet te springen. Toch is dit een van de eerste dingen die ik zal gaan doen, als de koorts weer weg is. Even zo vrolijk heb ik zojuist bijna een uur in mijn voortuin staan harken. Ik dacht dat er niet zo veel blaadjes lagen, maar ik keek selectief :(( Er lagen bergen blaadjes, mooi verstopt op me te wachten. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat er nog veel moet vallen. De bomen hebben nog blaadjes genoeg. Dus ben ik gestopt. Mijn groenbak word morgen geleegd, hij is aardig vol nu.
Al harkende kun je je gedachten heerlijk de vrije loop laten. Tenminste, ik wél. Ik dacht o.a. aan het nieuwe regeer accoord, altijd opwekkend. Aan de zorg die er bijna niet meer is, aIs het aan dit kabinet ligt. Ik heb wakker gelegen (écht waar) van wat er moet gebeuren als ik eens hulp nodig heb. Gelukkig heb ik 2 zonen, maar ik zie Martijn en Bas me nog niet even gezellig wassen, als dat ooit nodig is. Ik hun destijds? Geen punt. Maar omgekeerd? No Way! Het kabinetsbeleid is van dien aard dat je maar moet zien, als je hulp nodig hebt! Mocht er iemand zijn die ik ken, die alleen is, geen Kids heeft, en zorg nodig heeft? Dan ga ik helpen. Geen enkel punt. Ik steek mijn handen uit mijn mouwen en ga hem of haar helpen, hoe lang die hulp ook nodig is. Maar als ik zélf afhankelijk word? Wie helpt zo’n eigen wijs (let op de spatie. Ik ben niet eigenwijs, ik heb mijn eigen wijsheid!!) portret als ik? Het maakt me bang, zoals het nu in Nederland gaat!!


            

Viering verjaardag Bas

Het was gezellig gisteren op het verjaardagsfeest van Bas. Mijn accu is weer opgeladen. Er waren veel vrienden, veel Kiddies, Oma Ilse en ik. Ik heb ook weer genoten van mijn eigen kleinzoontjes, Rik vroeg meteen toen ik binnenkwam "Waaromwas je er donderdag niet, Oma?" Ik vertelde dat mijn keel een paar dagen erg zeer gedaan heeft en dat ik Stan, Koen en hem niet ziek wilde maken. Dan kijkt hij me heel ernstig aan en vraagt "De pijn is nu toch wel weer weg?" Rik is de meest sociale en hartelijkste van het drietal, waarmee ik niet bedoel te zeggen dat de andere twee jongetjes niet hartelijk of meelevend zijn. Rik springt er gewoon extra uit, wat dat betreft.
Het was leuk! Anna, dochtertje van virenden van net 3 jaar, kwam een paar maanden geleden op de verjaardag van een van mijn kleinzoontjes, naar me toe. Ze wilde bij me zijn, was niet bij me weg te slaan. Voordien was ze altijd erg verlegen, nu kwam ze los. Dat was heel leuk. Nu kwam ze weer. Ze noemde me 'oma.' Ze heeft 4 oma’s en 4 opa’s omdat zowel de ouders van Pascal en van Jolanda, haar ouders gescheiden zijn en allemaal opnieuw een relatie hebben. Ik heb 4 boekjes voorgelezen, kreeg toen keelpijn en moest stoppen met voorlezen. Anna wilde nog wel meer boekjes horen :) Mama mocht niet helpen met haar jasje toen ze weer naar huis gingen, dat moest "Oma" doen. Ik kreeg een kleinzoontje erbij op mijn schoot, wat ook mee wilde luisteren.
Ik ben eigenlijk geen kleine meisjes gewend, mijn eigen kleine meisje heb ik nooit mogen zien. Ik ben mama en oma van jongetjes. Maar dit is wél heel leuk. Verder heb ik veel gekletst met iedereen, veel gelachten. Kortom, ik heb het fijn gehad. OOK ontdekte ik dat ik niet "Kleine Oma" ben. Dat is Oma Ilse. Bij mijn longfunctie onderzoek van even geleden bleek toch dat ik behoorlijk aan het "krimpen" ben, zoals Martijn dat zo mooi noemt! Ik ben nog maar 1m62 lang! Oma Ilse zei "Maar ik ben maar 1m52" Yesss... Ik hoef nog geen kaboutermeubeltjes te gaan kopen dus!

Vandaag niet

Vandaag geen kleinzoontjes en dat vind ik erg. Mijn keel is nog niet in orde en ik wil ze niet ziek maken. Vandaag gaat voor de eerste keer gebeuren waarover ik al eerder schreef. Ik kan niet (niet meer) naar SP vergaderingen. Bij de laatste 'Kerngroep' ben ik toch nog met Taxbus gegaan omdat ik die vergadering niet graag wil missen. Om 22u40 heeft R, die toevallig één keertje naar de kerngroep kwam, me meegenomen en me thuis afgezet. De taxi was niet gekomen. Binnenkort ga ik een klacht tegen Taxbus indienen, hoewel ik me afvraag wat dat voor zin heeft. Ze zullen hun beleid echt niet gaan aanpassen vanwege mijn klacht. Waarschijnlijk moet ik mijn activiteiten bij SP over een tijdje staken. Ik wacht even af, doe niks overhaast. Maar als je de informatie mist die je bij de vergaderingen krijgt, heeft het weinig zin om bij de uitvoering te zijn. Waar ik nu op hoop is, dat ik in elk geval zaterdag naar Bas kan gaan. Hij is maandag jarig en viert dat zaterdag. Op het moment ben ik niet mijn positieve zelf, en nou zeg ik het voorzichtig! Maar het komt wel weer goed, alles komt uiteindelijk weer goed, ook al is het soms op een andere manier dan waarop je hoopte.

Vanochtend

Vanochtend ben ik bij Martijn op de koffie geweest. Ik heb de cadeautjes voor hem en voor Cindy meegenomen. Ze wilden allebei een fotoboek, dus dat heb ik voor ze gemaakt en dat hebben ze gekregen. Vanaf Martijn’s huis naar de opticien is een peuleschil. Ik heb een oogmeting gehad, de sterkte van mijn glazen is hetzelfde gebleven. De stand van mijn cylinders wordt iets anders. Ik kreeg een opticien die Martijn :)) heet. Er is geen brilmontuur voor me op het moment. Vrijdag gaat de opticien naar het filiaal in Veldhoven en hij gaat kijken of er daar iets is, of dat er anders iets besteld kan worden. Hij heeft het nummer van mijn rode brilletje genoteerd. Hij vindt (net als ik) dat ik een rond of ovaal, klein brilletje moet hebben. Dat roep ik al jaren maar die jonge meiden zeggen steeds bij alles dat het "zo goed staat" terwijl dat absoluut niet zo is. Ik ga op mijn gevoel af, zie meteen "dit is 'm." Ik hoop dat de opticien me vrijdag belt met de mededeling dat hij iets heeft gevonden. Dan ga ik volgende week naar de zaak, want de cylinders en het leesgedeelte moeten op mijn nieuwe montuur worden afgetekend.

Ook vroeg hij of ik ooit een gehoortest gehad heb. Nee dus. Martijn roept al jaren "Je wordt doof, Mam" maar dat lap ik aan mijn laarsjes. Zolang ik mensen goed kan horen praten en muziek goed kan horen valt het wel mee, dacht ik. Er is er maar één die ik niet goed versta, vooral door de telefoon, maar ik heb hem maar één keer aan de telefoon gehad, verder spreek ik hem af en toe bij bepaalde gelegenheden. Mijn rechteroor hoort minder dan mijn linker. Dit verbaast me nogal omdat ik met mijn rechteroor luister als ik telefoneer. Maar het schijnt met bepaalde niveau’s te maken te hebben. Ik zou voor een vergoeding in aanmerking komen omdat mijn rechteroor omder een bepaalde (ik weet niet meer hoe dat ook weer heet) zit. Ik heb aan die Martijn gevraagd of hij het wilde vertalen in gewoon Nederlands. Het is nu nog niet nodig om aktie te ondernemen :)) Met: Slechte ogen, astma, dagelijks veel pijn aan mijn bewegings apparaat en minder horen haal ik 580 wel, want zo oud wil ik minstens worden :))

Martijn en Cindy zijn naar de sauna nu. Om hun verjaardagen nog eens te vieren. Ik ben van m'n leven nog nooit in de sauna geweest en dat ga ik ook nooit doen!! Mensen die het wél leuk vinden moeten vooral gaan. Mijn blootje hou ik al 34 jaar voor mezelf. Mocht zich ooit (ge wit mar nooit) een Karel of Frederik of iets dergelijks aandienen, mag hij mijn blootje ook zien. De boffert:)))

Verassings dineetje Martijn

Vrijdagavond kreeg Martijn, alvast voor zijn verjaardag, een verassings dineetje. Omdat hij 40 wordt heeft het zusje van Cindy (zijn vriendin), samen met haar vriend daarvoor gezorgd. Als verjaars cadeautje. Het was gaaf!! Heerlijk dineetje, leuke sfeer, veel plezier en veel muziek. Martijn en een muzikale vriend hadden hun gitaar meegenomen en er kwam ook een groot keyboard binnen. Zo groot dat je de man die het droeg, bijna niet zag :) Het was een leuk feest.

        

 

Muis

"Er is iets heel ergs gebeurd," vertelde Rik me toen ik de Kiddies vroeg hoe het in Euro Disney geweest was. "Muis is kwijt!" Rik heeft vanaf zijn geboorte een knuffel, "Muis." Muis ging overal mee naar toe, zonder muis ging Rik niet slapen. De voorlaatste dag dat ze in Euro Disney waren, zijn ze gewoon naar het Park gegaan, muis lag op Rik’s bed. Toen ze weer op de kamer kwamen en Rik (hij was erg moe) muis wilde pakken, géén muis. Blijkbaar was het bed van Rik verschoond omdat "er zat een klein vlekje op mijn laken, oma en toen we weer terug op de kamer kwamen, was dat vlekje weg." Het was hun ja tegen het nee van het personeel. Er was géén bed verschoond. Maar opeens dat vlekje zomaar weg? Uiteindelijk mocht Rik een speldje (een kleinigheidje) uitzoeken, maar omdat de manager zag dat hij heel veel verdriet had zou hij kijken of hij iets kon gaan "regelen." Hij kwam met een soort van Pluto aanzetten. natuurlijk mist Rik zijn "Muis" nog steeds erg. Maar ze hebben het uiteindelijk toch netjes opgelost. Ik denk dat ze met het verschonen van dat bed, de lakens in elkaar geslagen hebben, waardoor muis er in zat. Mochten ze hem alsnog vinden, krijgen Bas en Eefje bericht. Ik hoop het zo voor Rik...

Omadag

Omadag vandaag. De Kids zijn thuis als ik kom want ze hebben nog herfstvakantie. Fijn. Morgenavond is er iets omdat Martijn dinsdag 40 jaar wordt. Hij weet dat het met zijn verjaardag te maken heeft, maar niet wat precies. Ik kan er verder ...
niks over schrijven nog, hij moest dit eens lezen. Een zoon van 40 jaar, het gaat hard! Zaterdag ga ik naar de SP Regio conferentie. Het is hier in Eindhoven, dus een thuiswedstrijd. Ik heb er zin in!
Lees verder

Weer oké

Mijn computer is weer oké. Er zat een heleboel spyware op. Hoe dat erop gekomen is? Geen idee. Ik kan weer lekker werken :)

Computer


***Zojuist heb ik Hannie's 'computerman' gebeld. Mijn computer is al een tijdje erg traag. Je hoort hem constant 'rommelen'  alsof er iets meedraait. Ik krijg vreemde advertenties op mijn FB pagina en moet een code intypen om bij mijn blogspot sites te kunnen komen. Ik heb er genoeg van, er moet naar gekeken worden. Maandagochtend om half 10 gaat dat al gebeuren :)

Van de hak op de tak

***Even van de 'hak op de tak' waar ik erg goed in ben :) Dit is het weblog wat in de plaats van 'Madammeke M' gekomen is. Vandaag komt bijna iedereen waar ik van houd weer terug vanuit Parijs naar huis. Ik ben altijd blij als ik hoor dat ze er weer zijn en dat ze het leuk gehad hebben. Mijn kleinzoontjes hebben Mickey Mouse weer gezien en nog zoveel meer ;) Het wordt een rustig weekend, waarin ik veel achter mijn computer te vinden ben.
Dat is prima want de komende week wordt erg druk.