Beste wensen voor 2013

Vandaag ga ik iers doen waarvan ik nooit gedacht heb dat ik dat zou kunnen doen. Ik ga mijn kinderen vragen morgen niet voor nieuwjaar te komen. Ik ga van bed naar bank en weer terug. Zorgen is er even niet bij. Donderdagavond is het begonnen en ik ben het zat! Bas was even op de chat, die weet het al. Martijn chat niet die bel ik straks even. Mijn nieuwjaars wensen zet ik hier alvast voor jullie.

            Klik

Weer ziek

Voor vandaag heb ik een actie waarbij ik zou helpen af moeten zeggen omdat mijn knie weer opspeelt. Ik loop niet lekker en het is pijnlijk. Nu merk ik dat ik ook weer ziek word. Het gezin van Bas is ziek geweest op Rik na. Rik is nu ziek. Ik was vanmiddag bij ze en ze hebben me lekker aangehoest. Mijn weerstand is niet hoog. De komende dagen houd ik me rustig. Ook wel eens fijn.
                                 

Kerstmis

Heb ik even mazzel. Ben ik even in de kamer bezig, gaat in de keuken mijn soep bijna over de rand van de pan. Druk, druk, druk... Maar ik ben nu bijna klaar. Over een paar uurtjes komen ze allemaal. Ik kan haast niet wachten om de snoetjes van mijn kleine Kids te zien, dat is altijd weer een feest! Het wordt vast fijn vandaag!
 
           

Stalletje

Stan was pas kleutertje. Nu is hij al negen jaar. Hij maakte op school een paar kerstspulletjes. Elk jaar is er vlak voor de kerstvakantie een kerstmarkt op school waar de spulletjes die de Kids maken verkocht worden voor een goed doel. De ouders komen natuurlijk kopen. Rik en Koen waren pas twee en een jaar toen. Dus bleef ik bij de kindjes en gingen papa en mama met Stan naar de kerstmarkt. Hij wilde een van de twee dingen die hij maakte aan mij geven. Ik kreeg het zelfgemaakte kerststalletje wat hieronder staat. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n prachtig stalletje gekregen!! Ik heb het nog. moet het morgen even pakken en neerzetten. Ik zet altijd Stan zijn stalletje sinds ik het heb.
 
                            

Vreugdeloos

Wat kunnen sommige mensen toch vreugdeloos zijn. Ik liep terug met mijn boodschappen. Ik haalde een mevrouw in, blijkt ze op de hoek bij me te wonen. Jaren niet meer gezien, haar man wél af en toe. Zegt ze 'Je hebt toch geen drukke kerst, h...é?' Zeg ik 'Ze komen allemaal eerste kerstdag.' 'Oh da's wel erg druk.' Ik zeg 'Da's juist leuk. Ik heb ook drie kleinzoontjes en ik ben blij dat ze komen.' Ze heeft veel meer kinderen en kleinkinderen als ik. Is wel wat ouder maar ik snap zoiets niet. Mijn 'accu' loopt op : Mogen zijn zoals ik ben. Dat op de eerste plaats. Een ander mag van mij ook zijn zoals hij of zij is. Een beetje warmte, een beetje vriendelijkheid en een beetje begrip, en ik ben dik tevreden :)).Meer weergeven
                      Foto: Wat kunnen sommige mensen toch vreugdeloos zijn. Ik liep terug met mijn boodschappen. Ik haalde een mevrouw in, blijkt ze op de hoek bij me te wonen. Jaren niet meer gezien, haar man wél af en toe. Zegt ze 'Je hebt toch geen drukke kerst, hé?' Zeg ik 'Ze komen allemaal eerste kerstdag.' 'Oh da's wel erg druk.' Ik zeg 'Da's juist leuk. Ik heb ook drie kleinzoontjes en ik ben blij dat ze komen.' Ze heeft veel meer kinderen en kleinkinderen als ik. Is wel wat ouder maar ik snap zoiets niet. Mijn 'accu' loopt op : Mogen zijn zoals ik ben. Dat op de eerste plaats. Een ander mag van mij ook zijn zoals hij of zij is. Een beetje warmte, een beetje vriendelijkheid en een beetje begrip, en ik ben dik tevreden :)).

Dag van de uitsluiting

Zaterdag 15 december j.l. werd er op het 18 Septemberplein in Eindhoven een Wake gehouden door 'Vluchtelingen in de knel.' Een paar mensen van de SP in Eindhoven waren er ook bij. Anke van Hest (afd. voorzitter) had me gevraagd foto's te maken en dat deed ik. U kunt het fotoboekje  HIER bekijken.

Het is goed dat we stil staan bij mensen die het veel slechter hebben dan wij. Ondanks de recessie hebben wij het veel beter dan bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij hebben niets. Ze zijn nergens welkom, worden behandeld als vuil en opgejaagd als vee. Nee dat laatste is niet waar. Vee wordt bij ons goed behandeld. Anders komt de dierenbescherming in actie! Elk mens is waardevol! Ieder mens moet met respect behandeld worden. Maar dat gebeurt niet. Ons asielbeleid klopt voor geen meter! De regering stelt niets voor! Hieronder schrijft Willem waarom het belangrijk is solidair te zijn met uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees hier wat hij schrijft:

Willem Nass maakte een VIDEO  van koor "'t Lopend vuurtje" wat toepasselijke liederen zong. Willem schreef ook onderstaande tekst:

Gepubliceerd op 15 dec 2012 door Willem Nass

De dag van de uitsluiting op 15 december 2012 was een protest tegen de manier waarop uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland worden behandeld. Het gaat hier om mensen die uit landen als Somalië, Irak, Iran, Afghanistan, Algerije e.d. naar Nederland zijn gekomen om bescherming te zoeken tegen vervolging en geweld in hun land van herkomst. Nadat zij in Nederland zijn afgewezen en uitgeprocedeerd, moeten zij officieel terug naar hun land van herkomst. Dat zij er niet in geslaagd zijn voldoende te bewijzen of hard te maken dat in hun land vervolging dreigt, betekent allerminst dat zij veilig kunnen terugkeren. Een uitgeprocedeerde asielzoeker is dan ook vaak radeloos. Daarnaast werken de landen waar de asielzoekers vandaan komen vaak niet mee aan terugkeer. Dat is wel te begrijpen, want de regimes hebben als iemand over mensenrechten begint, natuurlijk liever dat de vinger naar Nederland wijst dan dat die naar hun eigen land wijst. De praktijk is dat ze dan op straat komen te staan. Ze verblijven hier dan illegaal. In veel gevallen verblijven zij afwisselend een tijd in een detentiecentrum in vreemdelingenbewaring en op straat. Doel van de vreemdelingenbewaring is dat zij vanuit de inrichting waar zij verblijven, op het vliegtuig gezet worden naar hun land van herkomst. Als dat niet lukt komen zij daarna weer op straat te staan. Ze zijn dan nog steeds illegaal. Ze mogen niet werken, kunnen geen uitkering krijgen en ook in huisvesting is niet voorzien. Als in een bedrijf bijvoorbeeld door de arbeidsinspectie wordt geconstateerd dat een illegaal verblijvende vreemdeling aan de verkeerde kant van de toonbank zit, wordt gesteld dat hij werkend is aangetroffen en wordt aan de illegale "werkgever" een boete van 4000 euro opgelegd. In sommige gevallen, als het gaat om een kleine zelfstandige kan hierdoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komen. Met name winkels van immigranten, tropische winkels e.d. lopen een risico. Voor zover bekend zouden deze sancties het komende jaar verder omhoog gaan. Hoe ze moeten eten is hun probleem. Uiteraard vergroot dit het gevaar dat zij in de criminaliteit terecht komen of zich aan strafbare feiten schuldig maken. Sommigen zijn bovendien ongewenst verklaard, bijvoorbeeld als zij zich aan een winkeldiefstal schuldig hebben gemaakt. Als zij ongewenst verklaard zijn, levert het enkele verblijf in Nederland al een strafbaar feit op. In de praktijk heeft dit weinig betekenis: boetes kunnen zij toch niet betalen en de vreemdelingenbewaring biedt ook zonder deze strafbaarstelling al de mogelijkheid ze geruime tijd in een detentiecentrum op te sluiten. Om diezelfde reden heeft ook het plan om illegaal verblijf strafbaar te stellen, weinig betekenis .Dit is symboolpolitiek. Het lost geen enkel probleem op en zal hoogstens tot gevolg hebben dat er naast de al bestaande problemen nog een probleem bij komt.

Zie ook http://www.vluchtelingenindeknel.nl/2012/11/dag-van-de-uitsluiting-wake-15-de...


Tekst van het lied wat  " 't Lopend vuurtje' zong.

IN EUROPA LAG MIJN HOOP,
WEG VAN OORLOG EN VERKRACHTING
IN MIJN LAND KON IK NIET WONEN
DOOR GEWELD EN MASSASLACHTING
NEE IK MAG HIER NIET WONEN
KANSLOOS BEN IK HIER GESTART
IK DURF MIJ NIET TE VERTONEN
MIJN BESTAAN IS HARD
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
UITGEPROCEDEERD EN BANG
ZONDER PASPOORT ZONDER RECHTEN
IK DWAAL DOELLOOS DOOR DE STRATEN
OVERLEVEN MOE VAN VECHTEN
NEE IK MAG HIER NIET WERKEN
IK KLUS BEHOEDZAAK WAT ZWART
IK LAAT MIJN ELLENDE NIET MERKEN
NIEMAND KENT MIJN HART
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
OH WAAR KAN IK NU NOG NAAR TOE
IN DIT RECHTSSYSTEEM GEVANGEN
BEN IK NU TOTAAL VERLOREN
RECHTELOOS MAAR VOL VERLANGEN
NEE IK MAG HIER NIET BLIJVEN
STA OP STRAAT BEN VERWARD
DIT IS MET GEEN PEN TE BESCHRIJVEN
NEDERLAND VERSTART
VOGELVRIJE IMMIGRANTEN
OPGEPAKT EN IN DE CEL
BEIDE HANDEN VASTGEBONDEN
VLUCHTELING EN IN DE KNEL
WORDT MIJN BASISRECHT GESCHONDEN
NEE IK WIL NIET GAAN HATEN
VRIJHEID IS BITTERE SMART
IK VOEL ME ZO VERLATEN
ZET MIJ NIET APPART

Alvast

Ik wens jullie alvast:

           Klik

Voor Saskia

Soms


Soms hé, soms ben ik zo slim. Zoek ik me een ongeluk naar mijn gitaarboeken. Weet zeker dat ik ze niet weggedaan heb. Ze moeten hier in de kamer liggen, ook dat weet ik nog. Spittenspitten. Liggen ze zo voor het grijpen, bij mijn boeken :)) Ik vond het al zo raar dat ze onvindbaar waren. Martijn is ziek, zoon van zijn moeder :(( 'Ik heb zaterdag op mijn wenkbrauwen gespeeld, Mam' :)) Bovendien, allemaal kerstoptredens tussen nu en kerst. Ik ga gewoon alvast bekijken of het lukt. Ben nog niet alles vergeten, dat kan haast niet. Maar omdat het niet alleen mijn middelvinger is maar ook mijn pink en pols die na mijn bilateraal bandje fractuur gebroken waren (april is een slechte maand voor mij als ik iets breek is het in april) begin ik weer helemaal vooraan met gitaarspelen. Met het eerste gitaarboek van Ilja Croon. Een heel goed systeem om te leren spelen. Ik moet gaan bekijken of het nog kan en wat er nog mogelijk is.
 
                                              

Alhambra 3C

Ik stofte mijn 'Alhambra' af en kreeg een idee. Ooit wilde ik de groenbak buiten zetten. Die was nogal zwaar. Hij trok me naar beneden en mijn linkerhand klapte er onder. Toen ik weer opkrabbelde, miste ik de onderste helft van mijn linkermiddelvinger! Het is zo raar: Je ziet dat je een stuk vinger mist. Je schrikt niet eens (van de klap denk ik ) Nee, je gaat gewoon zoeken! Natuurlijk vond ik niks. Hij zat naar onderen geklapt, tegen de binnenkant van mijn hand. Ook dan schrik je niet. Je constateert alleen dat het zo niet hoort en dat je naar het ziekenhuis moet!! Daar bleek dat mijn bilateraal bandje kapot was. In het gips mocht ik naar huis, het bandje was gemaakt. Maar ik mocht die vinger weken niet bewegen want dan zou het niet aan elkaar groeien. Erg moeilijk voor een beweeglijk mens als ik ben! Ik ben lang bezig geweest met gips, ziekenhuisbezoek en fysio! Ik zou weer gitaar kunnen spelen, was me verteld. Dat was het eerste wat Martijn me vroeg, na gevraagd te hebben hoe het met me ging ;)) 'Kun je straks weer gitaar spelen, Mam?' Ik kreeg les van hem, hij is gitarist. Ik stelde hem gerust, ik zou weer kunnen spelen. Later moest hem vertellen dat ik geen gitaar meer zou kunnen spelen. Revalideren ging als een speer. Tot er nieuw bot gevormd werd aan weerskanten van waar het bandje kapot geweest was. De beweeglijkheid van mijn vinger werd beduidend minder.

Zojuist stofte ik nijn gitaar af, voelde weer hoe hij in mijn handen ligt, en kreeg weer zo’n zin. Ik belde Martijn en vroeg hem of hij eens wil komen en wil kijken OF er nog iets mogelijk is wat gitaarspelen betreft en WAT er nog mogelijk is. Martijn kreeg mijn 12 snarige Fender, mijn akoestische Basgitaar en mijn Country gitaar. Plus al mijn gitaarhoezen. Als ik op mijn wolkje zit is mijn Alhambra voor hem. Tot die tijd bespeelt hij hem als hij hier is en blijft hij hier! Ik wil een soort van 'gehandicapt' gitaarles. Niks forceren dan ben ik nog verder van huis. Gewoon kijken of het gaat en tot wanneer het gaat. Tusssen niks en een beetje ligt een stuk weg wat ik wil gaan ontdekken. Mijn linker middelvinger kan n.l. nog maar voor de helft buigen en om de snaren op de toets van mijn gitaar goed te kunnen indrukken, en dus mooi geluid te kunnen krijgen, heb ik alle vijf mijn vingers nodig. Martijn wil in elk geval een keer komen kijken of er iets mogelijk is en wat er mogelijk is!!

                 

Cadeaulijstje Kerst

Sinds mijn oudste kleinzoon er is, wilden zijn ouders graag dat er sint cadeautjes bij de ene oma zijn en kerstcadeautjes bij de andere. Ik ben de kerstoma. Mij maakt het niet zoveel uit, cadautjes met sint of kerst. Als we maar samen zijn, DAT is belangrijk! Eigenlijk is kerst voor mij het Geboortefeest! Ik moet een cadeaulijstje maken. Zijn we knap laat mee, ik weet het. Een ergernis van ieder jaar voor mij, ik weet het. Maar je hebt nou eenmaal met anderen te maken, ik weet het ;(( Dus probeer ik een lijstje te maken. Kom ik toch weer uit op mokjes of schaaltjes of wat dan ook van het servies van Janneke Brinkman. En ik heb, politiek gezien, zo'n hekel aan haar echtgenoot. Maar dat heeft niks met de mokjes te kamen!

Martijn had een prachtgedicht voor me, vorig jaar, Hij schreef:

De Noordpool kerstmis 2011

Mieke is altijd in de weer, en favoriet is de PC,
een blogje hier, een blogje daar en voor sommigen wel twee!
Blogs en websites bouwen is haar dan ook wel toevertrouwd,
ze kan zo de ITC in, ook al is ze daarvoor wat te oud.
Gaat het bouwen van sites haar vervelen, dan is er tot haar pret,
altijd nog het goeie, oude internet!
Maar zelfs Mieke kan niet op de PC, twenty-for-seven,
ontspannen moet ook op zijn tijd, lang of FF.
Wat is er dan fijner dan koffie of thee,
als je het dan nog ergens in kunt doen ben je helemaal tevree!
Een andere hobby is Janneke, als Mieke denkt: Nu is het welletjes“,
Janneke wie? Brinkman natuurlijk, van Elco (én de aquarelletjes!)
Elco zat destijds in de politiek, en had voor Janneke weinig tijd
daarom ging ze schilderen, uiteraard niet tot Mieke’s spijt!
Janneke schildert serviezen, met bloemetjes en plantjes,
hiervoor wrijft Mieke zich vaak in de handjes.
Janneke heeft ook een kerstservies uitgebracht, dus Mieke mag hopen,
dat ze straks een grotere servieskast moet kopen!
Dan kan Mieke, na het heksen,
met een kopje thee relaxen.
Zo krijgt Mieke aan 't hart geen klacht,
en wordt ze misschien wel honderd-en-acht!
Misschien wel zo oud als de Kerstman, mag hij hopen,
dan kunnen ze samen over de daken lopen.
De Kerstman wenst je veel plezier, en is volgend jaar weer hier.
 
                  

Kerstboom

Ik heb de kerstboom zojuist gezet. De kabouters doen het niet tenslotte. Zoals ieder jaar was ik weer met de lichtjes aan het donderen. Kerstboomlichtjes en ik ? Geen match! Ik ken mensen die, met hun ogen bijna dicht, kijken en kijken. Je moet een 3-hoek zien, dan hangen de lichtjes goed. Ik kan dat niet. Ik krijg daar jeuk van! Ik vlam ze erin en zo moet het dan maar. Ik heb heel veel geduld voor heel veel zaken, maar niet om elk grassprietje in de tuin (ik heb een buurvrouw gehad die dat deed) dezelfde kant op te hebben, de kerstboomlampjes helemaal symetrisch... Ik heb nooit een keurig symetrisch boompje, mijn kids wél. Ik heb nooit een piek boven in mijn boompje, maar een metalen rendier. Dat vind ik nou eenmaal leuker ;) Verschil moet er zijn. Omdat ik een allergisch astma heb, heb ik al jaren een kunstboom. Ik wil veel liever een échte maar krijg al jeuk als ik naar een echte kijk. Kom ik er per ongeluk aan, krijg ik rode vlekken die jeuken en dat is geen pretje. Je hoeft dus maar weinig te doen om me rode vlekken te bezorgen :)) Maar de boom staat, en daar gaat het om.

Weer ziek

Om 22u00 lag ik in bed. Slapen lukt niet. Koorts, weer koorts en flink keelpijn.'t Lijkt verdorie wel of ik grossier in koorts. Ik ga me als kacheltje verhuren aan de hoogst biedende! Het erge is dat het koor waarvan Martijn combo gitarist is, zaterdagavond een "December uitvoering" geeft. Als het zo blijft is Mam Mieke er niet bij. Dat vind ik rot voor Martijn. Ik belde hem straks om hem vast voorzichtig voor te bereiden. Hij zei hardnekkig "Tot zaterdag, Mam." Wishful thinking? We gaan het zien. Nu is het net vrijdagmorgen heeeel vroeg, dus ik heb nog even. Ik ga het zo weer eens proberen in bed.
                                           

Duf

Ik ben wel meer duf als ik opsta na heel weinig of heel slecht slapen, maar dit slaat alles. Vannacht had ik allebei. Na een heel leuke 40 jarig SP afd. Eindhoven viering ging ik om half 2 naar bed. Ik moet altijd nog even bijkomen, even alles overpeinzen voor ik kan gaan slapen. Dit gebeurde gedeeltelijk achter mijn computer. Later ontdekte ik op het klassieke muziekkanaal wat UPC tegenwoordig ook heeft, een klarinetconcert van mijn grote vriend WA Mozart ;)) Ja en toen was ik verkocht. Ik hou zo van zijn muziek, het is zo ongeveer het allermooiste wat er bestaat. Ik was helemaal ontspannen, dacht 'Gauw naar bed, ik slaap zo.' Misvatting ;((! Om half 4 nog wakker. Staat Bas in mijn mailbox. Kaspersky is verlengt. Ooit had ik Norton. Pascal (vriend Bas) zei me dat Kaspersky beter is dan Norton, ik geloofde hem niet :)) UIteindelijk moest ik een nieuw antivirus programma op mijn computer hebben en Norton was weer veel duurder geworden. Bas vertelde dat hij iets voor me had, als ik dat wilde. Hij heeft Kaspersky voor 3 computers. Zijn gewone p.c. en zijn laptop. Dus was er één licentie over. Die heb ik! Voor 3 computers ben je € 60 kwijt. Ik ga direcht mijn gedeelte overmaken. €20 is niet duur voor een jaar bescherming. Dit doen we nu voor het 4e jaar al zo. Dus, ik zou mijn licentie even gaan verlengen. Het ging niet, wat ik ook probeerde, het ging niet. Ik doe het al jaren maar ik kreeg steeds een foutmelding. Dus belde ik Bas. Die zei dat ik 'heel duf' klink. Hij vroeg of ik achter de computer zat. Viel zichzef in de reden met 'Moet wel, want: wanneer niet? Jij zit er nog meer achter dan ik' Dat klopt wel want hij moet ook werken, veel werken en ik niet meer. Hij vertelde me wat ik moest doen. Appeltje-eitje. Als ik niet zo duf was geweest was ik er zelf opgekomen, want ik wéét hoe het moet, ik kwam er alleen even niet op. Hopenlijk trekt de mist (ik heb alleen cola gedronken gisteren, van iets anders sta ik zo op mijn kop tegenwoordig, en dan toch zo duf?) zo op. Vanmiddag moet ik in de vooruin rechte takken die altijd vanuit het midden in mijn kurketrekker hazelaar opgroeien, wegknippen. Waarom die dingen daar altijd groeien? Geen idee! Als de hazelaar volop in de bladeren zit, kan ik er niet bij. Daarom haal ik ze weg als de blaadjes er af zijn.
 
 

40 jaar SP afdeling Eindhoven

Vanavond vieren we feest :)) De SP bestaat 40 jaar dit jaar en afdeling Eindhoven ook! We gaan dat vieren vanavond met o.a. politiek café weSP waaraan ook Emile Roemer deelneemt. Ik heb er zin in.

Van het weblog van Anke van Hest afdelingsvoorzitter SP Eindhoven haalde ik dit:

Emile Roemer komt naar EindhovenTussen alle bedrijven door zijn we bezig om een jubileum te organiseren. Want SP EHV bestaat 40 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Bij zo’n feestje hoort een speciale gast: Emile Roemer. Hij is een van de gasten van onze feestelijke weSP. Verder sluiten er twee oud gediende aan: Paulus Jansen (lang afdelingsvoorzitter geweest) en Bas van Kent (raadslid geweest). Heb je zin om hierbij te zijn: het is op vrijdag 30 november van 20.00 toto 22.00 uur in Carte Blanche. Iedereen is welkom.


Op de website van SP Eindhovewn staat het volgende:

De SP 40 jaar actief in Eindhoven!

Dit jaar bestaat de SP in Eindhoven 40 jaar. In die tijd zijn we uitgegroeid tot een partij die niet meer weg te denken is in de Eindhovense politiek.

Vanaf 20.00 uur is er een extra feestelijke en muzikale politiek café weSP met bekende en minder bekende gasten. Voor aanvang en tussentijds is er een optreden van Denvis!

Gespreksleider Hans Horsten gaat in gesprek met Emile Roemer de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.

Verder komen er 2 andere gasten aan het woord, die in vroegere tijden actief waren in Eindhoven en nu in Den Haag werken: Paulus Jansen (SP Tweede Kamerlid en vroeger voorzitter van afdeling Eindhoven) en Bart van Kent (SP fractiemedewerker Tweede Kamer en vroeger raadslid in Eindhoven).

WeSP is van 20 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. Vanaf 19.45 is de zaal open. Tussentijds zorgt Denvis voor gezellige live muziek.