Cursus

Foto: Vanavond ga ik naar de eerste avond van de SP cursus "Heel de mens." Het gaat over de beginselen en de kernvisie van de SP. Voor mij heel goed om er meer van te weten. Ik ben er gewoon "ingedoken" toen ik SP lid werd en groeide langzaam maar zeker in de SP stuff. Zéker toen ik actief lid werd. Toch is er heel veel waarvan ik nog niet op de hoogte ben.

Vanavond ga ik naar de eerste avond van de SP cursus "Heel de mens." Het gaat over de beginselen en de kernvisie van de SP. Voor mij heel goed om er meer van te weten. Ik ben er gewoon "ingedoken" toen ik SP lid werd en groeide langzaam maar zeker in de SP stuff. Zéker toen ik actief lid werd. Toch is er heel veel waarvan ik nog niet op de hoogte ben.

**Update**
Gisteravond was de ledenavond van SP Eindhoven. In de uitnodiging stond (over het tweede deel van de avond):

***In het tweede deel van de avond zal Arjan Vliegenthart (politicoloog, Eerste Kamerlid en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP) ingaan op het thema democratisering van de economie. Is de economie van de MENSEN of van het GELD? Op dit moment is de economie van mensen mét geld! Arjan Vliegenthart komt uitleggen hoe we de economie terug kunnen geven aan de mensen.

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is de discussie over dit onderwerp verstomd. Ten onrechte, heeft de SP altijd gevonden. En de huidige economische crisis geeft ons gelijk. Probleem is dat de meeste politieke partijen inmiddels vervreemd zijn van dat thema. Zij laten hun denken en doen goeddeels bepalen door de vraag hoe de markten erop zullen reageren. Ideologisch zijn zij vrijwel allemaal bewoner van het liberale huis geworden.

Dat geldt niet voor de SP.
Aan ons is het daarom om het voortouw te nemen nieuwe toepassingen te ontwikkelen die het democratisch toezicht op de economie kunnen vergroten en daarmee dienstbaar zijn aan de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in de samenleving. De bedoeling van de avond is de discussie over dit onderwerp te starten. Dit thema wordt verder besproken op de regioconferentie van zaterdag 13 april a.s.***

Arjan "pakte" zijn publiek. Hij is een goed spreker, maakt in gewone woorden duidelijk waar het om gaat. Hij geeft geen hoogdravend gezwets nodig om te zeggen wat hij wil overbrengen. Er was ruimte voor dialoog, er werden goede vragen gesteld en goede opmerkingen gemaakt door onze SP'ers. Ik heb een goed gevoel aan gisteravond overgehouden.

Maandagavond gaan we denken en praten over "zorg voor elkaar." In de uitnodiging staat: ***De zorg wordt gesloopt en het is echt 5 voor 12. Iedereen weet over dit thema wel iets te melden. Hoog tijd om alle koppen bij elkaar te stekken. Dus investeer nu 2 uurtjes en bepaal mee hoe het wel moet!*** Ik ga meedoen, heb er zin zijn :))

Slim...

't Gaat lekker. Ik heb SP cursus deze week. Dus ik belde Taxbus vanmorgen om af te spreken voor morgenavond en voor donderdag om naar Bas te gaan. Ik e-mailde A. om iets te vragen. Ze e-mailde me terug 'Het is woensdag, ik hoop dat je dat bedoelt...' Heb ik het met mijn gare hoofd destijds op dinsdagavond gezet, is het pas woensdagavond. Het gaat dus lekker. Ik heb Taxbus maar weer gebeld


                                     
                                          

Bijna...

't Gaat de goeie kant op. Om 7 uur was ik wakker en kon niet meer liggen, dus ging ik naar beneden. Het begon al licht te worden. Nou is het 8u20 en de gordijnen hoeven nog niet dicht :) Laat niemand tegen me zeggen dat we niet al richting Lente gaan, langzaam maar zeker.


                

Do not...