Wake


Vanmiddag was ik bij de Wake die door Vluchteling in de knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen gehouden werd. Het motto was:
Asielbeleid, Horen, Zien maar Verzwijgen.
Door het asielbeleid worden veel mensen ernstig getraum...atiseerd en zelfs van hun toekomst beroofd. Dit is bekend bij de beleidsmakers, maar leidt niet tot een meer op de mens afgestemde uitvoering van de regelgeving. Het Europese Hof voor de rechten van de mens, Defence for Childern, Amnesty international en vele anderen hebben steeds weer opnieuw aangetoond dat Nederland de rechten van vluchtelingen schendt. Stelselmatig worden de feiten verzwegen. Het beleid wordt harder en onmenselijker. Veranderingen kunnen tot stand komen als er van onderop druk wordt uitgeoefend. Kom daarom naar deze wake en geef een signaal af. Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen zien dagelijks de gevolgen van het beleid. Daarom houden zij deze wake.
Hier is de link van de foto's die ik maakte:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368288163287883.1073741825.100003201075709&type=3

Pooh and Piglet

   
              
                 

Het leven van een Loser

Op de middelbare school moet Bram Botermans zich staande houden tussen brugpiepers ........" Hierover gaan de boeken van 'Het leven van een Loser.' Over een brugpiepertje wat zichzelf een Loser vindt. Ze zijn geschreven door Jeff Kinney. St...an kreeg een boek van me met Kerst. Hij werd vuurrrood, kreeg toen weer lucht en was ZO blij! Zélf had ik er drie gekocht na Kerstmis om hier te houden. Kunnen de Kids ze lezen, als ze dat willen. Zojuist kreeg ik de andere drie. Ik kocht ze op Marktplaats op drie verschillende adressen en ze kwamen tegelijk :)) Nu heb ik de serie compleet. Er zijn nog twee jongetjes die er 'in groeien.' Het fijne is dat ik zo iets heb waar drie jongetjes iets mee kunnen als ze dat willen. Rik vroeg me donderdag j.l. of ik het 'Loser' spel (ook dat bestaat, ook via Markplaats gekocht) meegebracht had. Dat had ik niet dus ik beloofde hem dat ik het donderdag mee breng. 'Wil je dan ook het groene 'Loserboek' meebrengen? ' vroeg Stan. 'Daarin ben ik aan het lezen.' Dus het ligt allebei al klaar. samen met iets lekkers ;))

http://www.hetlevenvaneenloser.nl/                                   

Avond over de Zorg

Gisteren hebben we gesproken en gedacht over de bezuinigingen in de Zorg. Ik noem een paar feiten:
*****
-1,1 miljard: Opheffing huishoudelijke zorg: Vanaf 2014: Als je voor het eerst huishoudelijke zorg nodig hebt, krijg je die niet meer. Mensen die nu al huishoudelijke zorg hebben moeten dat vanaf 2015 zelf gaan betalen.
-1,7 miljard: Zorg wordt taak van de gemeenten: Zij regelen de dagbesteding en de begeleiding van ouderen en gehandicapten. Maar moeten dat met veel minder geld gaan doen.
-1,5 miljard: Basispakket wordt kleiner en kleiner: Wat er precies uit het basispakket gaat is nog niet bekend. Maar er moet 1,5 miljard op bezuinigd gaan worden. Het eigen risico is al verhoogd tot € 350.
-30 miljoen: Minder verpleging aan huis: Op de thuiszorg wordt flink gekort. Wondzorg, medicatie en verpleegkundige handelingen komen bij zorgverzekeraars terecht.
-50 miljoen: Meer zelf betalen: Fors hogere bijdrage voor mensen in de zorginstellingen.
-110 miljoen: Minder snel in een zorginstelling: Ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening komen minder snel in aanmerking voor een plaats in een zorginstelling. Mensen met een zorgzwaartepakket tussen 1 en 4 moeten thuis de zorg regelen.
-475 miljoen: Alle zorginstellingen worden flink gekort.
-562 miljoen: Minder compensatie voor hogere ziektekosten: De compensatieregelingen voor de Wet tegemoetkoming cronisch zieken en gehandicapten, compensatie eigen risico en de aftrek/tegemoetkoming specifieke zorguitgaven worden in 2014 geschrapt. De gemeenten krijgen fors minder geld om de compensatieregelingen te gaan uitvoeren. *****

We hebben gedacht aan hoe we dit onder de aandacht van de bevolking kunnen gaan brengen. Ook hebben we een ludieke actie bedacht. En er komt nog meer ! DIT mag NIET gaan gebeuren. Het is een trieste zaak dat een land als Nederland zijn mensen uitkleedt tot op het bot. Dat er een vreemdelingenbeleid is zoals dat er is. Dat er een tweedeling ontstaan is in ons land die zéker niet wenselijk is! Dit moet een halt toegeroepen worden. Dat bezuinigen nodig is snappen we allemaal. Maar niet op deze manier !!